Quienes son y como viven las personas solicitantes de asilo y refugiadas en nuestra ciudad?

Jornada con motivo del 20 aniversario del Programa Atenció a la Salut Mental de les Persones Immigrades (SATMI) del Hospital Sant Joan de Déu, bajo el título "Después de la migración. Repercusión en la salud mental de las condiciones de vida y las vivencias post migratorias".

El Dr. Barudy participa con una ponencia sobre "Quienes son y como viven las personas solicitantes de asilo y refugiadas en nuestra ciudad? Algunas reflexiones para mejorar la experiencia emocional estimular la resiliencia. Trauma, resiliencia y reparación social".

El propio servicio presenta la jornada con estas palabras: L’any passat el SATMI, el Programa d’atenció a la salut mental de la població immigrada del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, va complir 20 anys. Dues dècades atenent persones que, per la seva especial vulnerabilitat o necessitat, precisen rebre adaptacions de l’abordatge clínic habitual en pro d’una major qualitat de l’assistència. Persones i familiars d’immigrants que tenen el dret de ser assistits, compresos i orientats d’acord amb la seva idiosincràsia cultural i història de vida. De vegades per dificultats en l’accés al tractament, pel desconeixement de la llengua o per l’aparició de patologies específicament lligades al procés migratori. Els hi oferim una atenció integral. Intentem anar més enllà de l’assistència en salut mental. Ens agrada pensar que atenem a les persones, però també que les acompanyem. La migració és un procés que acostuma a comportar dolor pel desarrelament i, sobretot, angoixa per les dificultats que suposa la integració en la societat. Aquest fet, sovint, es pot acabar traduint en la presència de símptomes psiquiàtrics que precisin atenció. En aquest context, trobem l’existència de grups especialment vulnerables com ara els menors immigrats no acompanyats (MENA), les dones immigrades víctimes de violència masclista, les persones immigrades que viuen al carrer i aquelles sol·licitants de protecció internacional i refugiades. Al llarg de tot aquest camí d’incessant aprenentatge, el SATMI s’ha anat nodrint de nous i generosos companys de viatge procedents de diferents equipaments transversals. Una suma de persones i recursos amb l’objectiu comú de generar treball en xarxa, d’aportar respostes i solucions. Un equip de professionals que promovem vincles de confiança i allunyem, en la mesura de les nostres possibilitats, una solitud que, massa vegades, es troba omnipresent en la vida d’aquestes persones immigrades.

El que intentem cada dia no és més que acostar-nos a l’ “altre” i contribuir al fet que, aquest “altre”, ho sigui una mica menys. Que tingui una identitat, un nom propi, com qualsevol de nosaltres. Ens agrada pensar aquesta Jornada com un espai obert i diàfan per posar en comú la realitat, que diàriament i des de la intimitat del despatx, ens fan arribar els pacients. Compaginant l’anhel per parlar d’experiències, de ser curiosos, inquiets, i segurament, d’indignar-nos a estones. I tot això fer-ho comptant amb les persones que van teixint el fil, del pensament o de l’acció, que avancen constantment i no s’aturen. En definitiva, professionals compromesos que intenten comprendre i ajudar les persones que atenen per pal·liar el seu malestar i millorar la seva salut mental
 
programa_jornada_satmi.pdf