Ajuntament de Barcelona

El Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports del Ajuntament de Barcelona cofinancia diferentes proyectos desarrollados en la Asociación EXIL a partir de los siguientes estamentos:

  • Regidoria de Família, Infància, Usos del temps i Discapacitats.
  • Regidoria de Dona i Drets Civils.
  • Delegació de Salut.
  • Comissionat/da d'Immigració.